หน่วยสันติภาพอเมริกา (Peace Corps)

   วันที่ 4 ก.ย.2560 หน่วยสันติภาพอเมริกา (Peace Corps)เข้าสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครอเมริกันรุ่นที่ 130) โดยประชุมร่วมกันผู้บริหารอบต. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ครู ผู้นำชุมชน จนท.สาธารณสุข โดยจะแจ้งผลการพิจารณาอาสาสมัครอเมริกันที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่ตำบลหนองไผ่ โดยจะแจ้งผลให้ทราบภายในเดือนมีนาคม 2561

 

 


 

image006.jpg image007.jpg