กองคลัง

                       
                   
                

นางประเทือง  ญาติวังกลุ่ม ผู้อำนวยการกองคลัง

       
                     
               
     

 

 นางสาวสิริพร  จุลอักษร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

นางศริรัตน์  เขตกระโทก ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน

จัดเก็บรายได้ 

 

นางจิราภรณ์  บุญพันธ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

   
       

 

     

  

   
         นางสาวจุฑาทิพย์  กองจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

นางสาวขัวญเรียม  อุ่นกุดเชือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

   นางสาวธรนัส  มั่นคง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    
                     

นายสมทรง  สวัสดิ์สลุง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

จำนวนผู้เข้าชม

206204
วันนี้วันนี้10
เมื่อวานเมื่อวาน116
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้84
เดือนนี้เดือนนี้2396
ทั้งหมดทั้งหมด206204