กองคลัง

                       
                   
                

นางประเทือง  ญาติวังกลุ่ม ผู้อำนวยการกองคลัง

       
                     
               
     

 

 นางสาวสิริพร  จุลอักษร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

นางศริรัตน์  เขตกระโทก ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน

จัดเก็บรายได้ 

 

นางจิราภรณ์  บุญพันธ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

   
       

 

     

  

   
         นางสาวจุฑาทิพย์  กองจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

นางสาวขัวญเรียม  อุ่นกุดเชือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

   นางสาวธรนัส  มั่นคง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    
                     

นายสมทรง  สวัสดิ์สลุง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

โทร 0910629658

นางเยาวภา กุลแดง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

โทร 0951352052

จำนวนผู้เข้าชม

218808
วันนี้วันนี้114
เมื่อวานเมื่อวาน98
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้343
เดือนนี้เดือนนี้3211
ทั้งหมดทั้งหมด218808

สำรวจความคิดเห็น