การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เราช่วยกันลดปริมาณขยะได้โดยวิธี 3 Rs

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "เราช่วยกันลดปริมาณขยะได้โดยวิธี 3 Rs" องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบและนำหลัก 3 Rs ไปปฏิบัติใช้ในครัวเรือนของตนเองและช่วยกันคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อสร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกของประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ลดปริมาณขยะมูลฝอยต้นทางและเพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมทรง  สวัสดิ์สลุง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

จำนวนผู้เข้าชม

205950
วันนี้วันนี้107
เมื่อวานเมื่อวาน149
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้790
เดือนนี้เดือนนี้2142
ทั้งหมดทั้งหมด205950