การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เราช่วยกันลดปริมาณขยะได้โดยวิธี 3 Rs

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "เราช่วยกันลดปริมาณขยะได้โดยวิธี 3 Rs" องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบและนำหลัก 3 Rs ไปปฏิบัติใช้ในครัวเรือนของตนเองและช่วยกันคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อสร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกของประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ลดปริมาณขยะมูลฝอยต้นทางและเพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมทรง  สวัสดิ์สลุง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

โทร 0910629658

นางเยาวภา กุลแดง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

โทร 0951352052

จำนวนผู้เข้าชม

218808
วันนี้วันนี้114
เมื่อวานเมื่อวาน98
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้343
เดือนนี้เดือนนี้3211
ทั้งหมดทั้งหมด218808

สำรวจความคิดเห็น