สาสน์จากนายก อบต.

นายสมทรง  สวัสดิ์สลุง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

สาสน์จากปลัด อบต.

นางเยาวภา  กุลแดง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

จำนวนผู้เข้าชม

162517
วันนี้วันนี้5
เมื่อวานเมื่อวาน19
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้172
เดือนนี้เดือนนี้437
ทั้งหมดทั้งหมด162517

กองช่าง

                       
                   
              

นายขจรศักดิ์  สพรรณฝ่าย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

     
                     
                 
     

 

 นายวัชรินทร์  ดังโพนทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา  

นายวิทยา  พงศ์ไพบูลย์

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

   นางสาวอรจิรา  วัฒโน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการส่วนโยธา