สาสน์จากนายก อบต.

นายสมทรง  สวัสดิ์สลุง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

สาสน์จากปลัด อบต.

นางเยาวภา  กุลแดง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

จำนวนผู้เข้าชม

167322
วันนี้วันนี้23
เมื่อวานเมื่อวาน62
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้127
เดือนนี้เดือนนี้847
ทั้งหมดทั้งหมด167322

กองช่าง

                       
                   
              

นายขจรศักดิ์  สพรรณฝ่าย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

     
                     
                 
     

 

 นายวัชรินทร์  ดังโพนทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา  

นายวิทยา  พงศ์ไพบูลย์

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

   นางสาวอรจิรา  วัฒโน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการส่วนโยธา