ติดต่อเรา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

 

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เลขที่ 230 ม.4 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36240

 

เบอร์โทรศัพท์ 044-120660 , แฟกซ์ 044-120660

 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำรวจความคิดเห็น