งา่นทอดกฐิน ณ วัดป่าวรญาณ บ้านดอนหัน

29 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เข้าร่วมงา่นทอดกฐิน ณ วัดป่าวรญาณ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 

 


36-1.jpg 36-2.jpg 36-3.jpg

36-4.jpg 36-5.jpg 36-6.jpg

36-7.jpg 36-8.jpg