ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

11 มีนาคม 2564 การมอบถุงยังชีพ โดยนายเเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไผ่ จำนวน 143 ราย ณ ศาลากลางบ้าน บ้านศรีษะกระบือหมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.ชัยภูมิ

 

 


4-1.jpg 4-2.jpg 4-3.jpg

49-1.jpg 49-10.jpg 49-11.jpg

49-12.jpg 49-13.jpg 49-14.jpg

49-15.jpg 49-16.jpg 49-2.jpg

49-3.jpg 49-4.jpg 49-5.jpg

49-6.jpg 49-7.jpg 49-8.jpg

49-9.jpg